Rizom

Del medi obert a l'acompanyament extensiu

Links, documents, bibliografia

ELS BÀSICS DEL TREBALL EN MEDI OBERT

LLENA, A. PARCERISA, A. i alt (2008). La acción socioeducativa en medio abierto. Barcelona: Graó.

COMAS, M.; FUNES, J. (2001) Educadores i educadors de carrer: de l’opció ideològica a l’opció tecnicometodològica. Col·lecció Finestra Oberta, núm. 20, Fundació Bofill, Barcelona.

ÚCAR, X. LLENA, A. PARCERISA, A. (2009)  10 ideas clave. La acción comunitaria. Barcelona: Graó.

Jaume Funes sobre acompanyament educatiu.
http://www.deprop.net/materies.asp?numrev=26&sumari=8&seccio=0&numart=1&tema=2

Bloc de les Jornades d’Acompanyament Educatiu en Medi Obert
https://jornadaacompanyament.wordpress.com/

 

APROFUNDINT

Breu presentació de Brad Cousins sobre avaluació participativa.
Brad Cousins, de la Universitat de Ottawa, és el gran referent mundial en avaluació participativa.
http://www.sqep.ca/archives/presentations/Cousinsb_colsqep01.pdf

Programes basats en l’evidència.
Una bona introducció de la Universitat de Wisconsin als EBP.
http://www.human.cornell.edu/outreach/upload/Evidence-based-Programs-Overview.pdf

Web de Peter Miller, de la Universitat de Wisconsin.
Un interessant expert en educació i pobresa.
https://website.education.wisc.edu/pmmiller2/

Bibliografia essencial del Desenvolupament Positiu Jove (Positive Youth Developement).

Benson, P. L. (1997). All kids are our kids. San Francisco: Jossey-Bass.

Benson, P. L., Scales, P. C., Hamilton, S. F., & Sesma, A. Jr. (2006). Positive  youth development: Theory, research and applications. En R.M. Lerner (Ed.), Theoretical models of human development. Volume 1 of Handbook of Child Psychology (6th ed., pp. 894–941). Editors-in-chief: W. Damon & R.M. Lerner. Hoboken, NJ: Wiley.

Lerner, R. M., Lerner, J. V., Almerigi, J. B., Theokas, C., Phelps, E., Gestsdottir, S., & Smith, L. M. (2005). Positive Youth Development, Participation in community youth development programs, and community contributions of fifth-grade adolescents findings from the first wave Of the 4-H study of Positive Youth Development. The Journal of Early Adolescence, 25(1), 17-71.

International Journal of Open Youth Work.
Una molt interessant revista sobre treball obert amb joves.
http://www.newman.ac.uk/files/w3/research-centres/pdf/International_journal_of_open_youth_work.pdf?q=931

Xavi Úcar sobre l’empoderament dels joves.

Interessant article publicat el mes de novembre on s’estudia el concepte d’empoderament juvenil i com potenciar-lo.
https://www.academia.edu/27130588/Exploring_the_conceptualization_and_research_of_empowerment_in_the_field_of_youth_2016_

 

 

 

%d bloggers like this: