Al darrer número (66) de la revista Educació Social. Revista d’intervenció socioeducativa, ha aparegut un extens article on s’expliquen les bases del model d’acompanyament educatiu extensiu.
L’article es titula El model de l’acompanyament extensiu dels adolescents: més enllà de l’educació en medi obert i ha estat escrit per Roberto Pescador i Salvador Avià (vinculats al projecte d’adolescents de Badia del Vallès i membres de Rizom) i per Paz Viguer (professora del departament de Psicologia evolutiva i de l’Educació de la Universitat de València).

L’article ha suposat un important esforç per definir unes bases teòriques clares al model i per clarificar els seus elements centrals. Agraïm a Educació Social la seva publicació, que esperem contribueixi a la difusió del model i al seu desplegament i millora.